Integritetspolicy

Om denna integritetspolicy

 

Vi vet hur viktigt det är för dig att förstå hur vi använder dina uppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur och varför vi samlar in, lagrar, behandlar och delar dina personuppgifter. Vi kommer alltid att vara transparenta gentemot dig om vad vi gör med dina personuppgifter.

I denna policy får du också veta vilka rättigheter du har när det gäller de personuppgifter som du lämnar till oss. 

 

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller dina rättigheter enligt den, vänligen kontakta:

 

Minitube Ecoflag AB

Byvägen 44

835 96 Trångsviken

Sverige

E-post: info@minitube.se

 

Vi är Minitube Ecoflag AB och vår registrerade adress är Byvägen 44, 835 96 Trångsviken, Sverige.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

Vi samlar endast in personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla vissa skyldigheter eller mål, enligt vad som anges nedan. Sådan personlig information kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress och information som du ger oss när du kontaktar oss. Den omfattar även information om dig när du ansöker om ett jobb på Ecoflag.

 

Kontaktformulär

 

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och din webbplats i cookies. Dessa är till för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en ny kommentar. Dessa cookies kommer att vara i ett år.

 

Cookies

 

När du loggar in kommer vi också att sätta upp flera cookies för att spara dina val av skärmvisning. Cookies för skärmval håller i ett år.

 

 

Analytics

 

Den här webbplatsen använder Google Analytics för att samla in anonym information, t.ex. antalet besökare på webbplatsen och de mest populära sidorna. Att hålla denna cookie aktiverad hjälper oss att förbättra vår webbplats.

 

När samlar vi in dina personuppgifter?

 

När du besöker vår webbplats eller våra sociala medier, till exempel när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, begär information, prover eller erbjudanden eller när du kontaktar oss digitalt.

När du begär ett erbjudande från oss eller när du gör beställningar hos oss.

 

När du träffar oss på utställningar, mässor eller andra möten där vi utbyter personlig information.

 

Hur använder vi dina personuppgifter och vilka är våra rättsliga grunder för att göra det?

 

För att göra våra produkter tillgängliga för dig.

 

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla dig den information, de produkter och tjänster som du begär eller köper av oss, och för att kommunicera med dig om de produkter och tjänster som du köper av oss och svara på dina frågor och kommentarer;

 

Vi kan också använda dina personuppgifter för att mäta hur nöjda våra kunder är och tillhandahålla kundservice;

 

Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka dig information om våra produkter, inbjudningar till evenemang eller allmän affärskommunikation till dig som befintlig eller potentiell kund;

 

Vi förlitar oss på våra avtalsarrangemang med dig som laglig grund för att samla in och behandla dina personuppgifter när du gör en beställning av produkter och tjänster. Alternativt förlitar vi oss i vissa fall på våra legitima intressen som företag. När vi förlitar oss på våra legitima intressen kommer vi alltid att se till att vi balanserar dessa intressen mot dina rättigheter.

 

För administrativa och interna affärsändamål

 

Vi kan använda dina personuppgifter för våra interna affärsändamål, till exempel för att förbättra våra produkter och identifiera användningstrender. Vi kan också använda dina uppgifter för att övervaka användningen av vår webbplats och se till att vår webbplats presenteras på det mest effektiva och relevanta sättet för dig och din enhet och ställa in standardalternativ för dig;

 

Vi använder dina personuppgifter för att lagra information om beställningar, leveranser, fakturor, klagomål och returer;

 

Det ligger i vårt legitima intresse som företag att använda dina personuppgifter på detta sätt. Vi vill till exempel se till att vår webbplats är kundvänlig och ger adekvat information till befintliga och potentiella kunder. Vi vill också göra det enkelt för dig att interagera med oss. När vi förlitar oss på våra legitima intressen kommer vi alltid att se till att vi balanserar dessa intressen mot dina rättigheter.

 

 

Av säkerhetsskäl och rättsliga skäl

 

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter gentemot dig som leverantör, kund eller annan affärskontakt och för att skydda våra rättigheter eller vår egendom (eller andras).

 

I samband med nyhetsbrev och sociala medier

 

Vi använder dina personuppgifter för att förse dig med marknadsföringsmaterial via SMS, post och e-post om du har gett oss ditt samtycke till detta.

 

Vi förlitar oss på ditt samtycke för att skicka direkta marknadsföringsmeddelanden via SMS, post och e-post till dig baserat på det samtycke vi fick från dig när du registrerade dig, som du ändrar från tid till annan.

 

 

När du ansöker om ett jobb på Ecoflag

 

Vi använder dina personuppgifter när vi behandlar jobbansökningar. Information som ditt CV och personliga brev lagras under rekryteringsprocessen och under en period på två år. Om vi anser att din bakgrund är relevant för framtida lediga tjänster lagrar vi din information så länge som det är rimligt.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

 

Vi kommer aldrig att sälja några av dina personuppgifter till tredje part.

 

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkttjänster till dig kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra betrodda tredjepartstjänsteleverantörer, t.ex. e-posttjänster, bokföringstjänster, IT-stöd, datalagringstjänster och analystjänster. När vi delar dina personuppgifter sätter vi in skyddsåtgärder som kräver att dessa organisationer förvarar dina uppgifter på ett säkert sätt och ser till att de inte använder dina personuppgifter för sina egna marknadsföringsändamål.

 

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

 

Dina rättigheter

 

Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter och vad som händer med dem. Du har rätt till: 

 

få dina uppgifter behandlade på ett rättvist, lagligt och öppet sätt;

få information om hur dina personuppgifter används, till exempel genom denna integritetspolicy;

få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig;
kräva att vi rättar till eventuella fel i dina personuppgifter;
kräva att vi raderar personuppgifter om dig i vissa situationer där det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta att behandla dem;
begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller en annan tjänsteleverantör i ett enkelt och strukturerat format;
när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring;
i vissa andra situationer invända mot att vi fortsätter att behandla dina personuppgifter, och på annat sätt begränsa eller tillfälligt stoppa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

 

Om du vill tala med oss om någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

 

Ditt samtycke

 

Personuppgifterna lagras med ditt samtycke, som du till exempel kan ge oss när du prenumererar på nyhetsbrev. Om du inte längre vill bli kontaktad av oss om våra produkter eller tjänster, eller för andra marknadsföringsändamål, kan du ändra dina preferenser eller avregistrera dig genom att kontakta oss. Våra nyhetsbrev kommer också att innehålla länkar för att avsluta prenumerationen.

 

Säkerhet och lagring av dina personuppgifter

 

Säkerhet för dina personuppgifter

 

Ecoflag tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar. Vi kommer att vara ytterst försiktiga med dina personuppgifter, lagrar dem på ett säkert sätt och gör dem endast tillgängliga för personer inom vår organisation som behöver dem för affärssyften.

 

Lagring av dina personuppgifter

 

I stora drag kommer vi endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Detta innebär att lagringsperioderna kommer att variera beroende på typen av uppgifter och anledningen till att vi har uppgifterna från början.

 

Ecoflag har rutiner för våra lagringsperioder som vi ser över med hänsyn till våra skäl för att behandla dina personuppgifter och den rättsliga grunden för att göra det.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

 

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör betydande ändringar kommer vi att meddela dig detta, men du bör regelbundet kontrollera denna policy för att se till att du känner till den mest uppdaterade versionen.